Co je TomTom Map Share?

Aktualizováno: 29. 06. 2015 01:56 odp.
Byla tato odpověď užitečná?
Hodnocení bylo odesláno. Sdělte nám, jak bychom mohli udělat tuto odpověď užitečnější.
Odpověď byla užitečná dialog Z níže uvedených možnosti vyberte prosím důvod, proč odpověď nebyla užitečná. Využijeme tyto informace pro zlepšení kvality naší podpory.

Celkový počet hlasů:

Klikněte sem pro získání aplikace Map Share do zařízení iPhone.

Díky technologii Map Share můžete v závislosti na modelu vašeho zařízení provádět změny map ve svém zařízení nebo hlásit změny map online. Tyto změny mají okamžitý kladný dopad na plánování trasy. Kromě toho se o ně můžete podělit s komunitou Map Share tvořenou 21 miliony uživatelů.

BEZPLATNÉ každodenní změny map, které získáváte od komunity Map Share, zahrnují následující dynamičtější a častější změny na silnicích:

  • Změny povolených rychlostí
  • Nové názvy ulic
  • Neprůjezdné cesty
  • Nové dopravní pokyny
  • Změny omezení pro odbočení

Můžete využít výhod místních informací jedinečné komunity TomTom Map Share, jejíž uživatelé mohou hlásit časté změny na silnicích a pomoci vám dorazit do cíle bez nepříjemných překvapení.

Každý den se objevují nové změny. Abyste svou mapu vylepšovali, stačí prostě navigační zařízení připojovat k počítači tak často, jak chcete.

Pokud nemůžete provést změny map ve vašem zařízení, můžete změny nahlásit online pomocí nástroje TomTom Map Share Reporter. Nástroj Map Share Reporter naleznete zde: tomtom.com/mapshare/tools.

Komunita TomTom Map Share

Pokud můžete provést změny map na svém zařízení, budete při prvním použití menu Opravy map zařízení TomTom vyzváni k připojení do komunity TomTom Map Share. Členství je zdarma, protože jediným účelem komunity je umožnit, aby každý uživatel TomTom okamžitě získal změny map provedené ostatními.1)

Pokud se rozhodnete ke komunitě TomTom Map Share přidat a sdílet své změny v mapě s ostatními uživateli, pak nám vaše změny budou odeslány pokaždé, když své zařízení připojíte ke službě MyDrive Connect nebo k aplikaci TomTom HOME. Současně jsou do vašeho zařízení zaslány změny v mapě provedené a nahlášené ostatními uživateli TomTom, jakmile projdou ověřením.

1) Všechna zařízení používající verzi mapy 8.85 nebo vyšší budou dostávat bezplatné denní opravy map tak dlouho, jak bude společnost TomTom pro dané zařízení aktivně poskytovat podporu v podobě softwaru, příslušenství, map a dalšího obsahu.
Všechna zařízení používající verze map starší než 8.85 budou dostávat opravy softwaru Map Share po dobu 12 měsíců.
V průběhu času může velký počet změn ze služby Map Share ovlivnit výkon zařízení při výpočtu tras a způsobit jeho zpomalení. Společnost TomTom se zavazuje dodávat denní opravy map způsobem, který tento dopad minimalizuje. Tomuto dopadu je možné dále zamezit tím, že svou mapu budete pravidelně aktualizovat.
Tisk