Jak mohu aktualizovat svou mapu s využitím záruky nejnovějších map? (MyDrive Connect)

Aktualizováno: 10. 08. 2015 05:25 odp.
Byla tato odpověď užitečná?
Hodnocení bylo odesláno. Sdělte nám, jak bychom mohli udělat tuto odpověď užitečnější.
Odpověď byla užitečná dialog Z níže uvedených možnosti vyberte prosím důvod, proč odpověď nebyla užitečná. Využijeme tyto informace pro zlepšení kvality naší podpory.

Celkový počet hlasů:

Když si koupíte nové navigační zařízení TomTom, je už možná k dispozici novější verze vaší mapy, protože aktualizace map vydáváme každé tři měsíce.

Chceme mít jistotu, že budete cestovat podle nejnovější mapy, takže pokud je do 90 dnů od prvního použití navigačního zařízení k dispozici novější verze mapy, můžete si ji stáhnout zdarma. Abyste zajistili, že své 90denní záruky nejnovějších map využijete na maximum, připojte své nové navigační zařízení TomTom rovnou k počítači s internetem.  

Zkontrolování záruky nejnovějších map

Chcete-li zkontrolovat, zda je k dispozici nová mapa, postupujte podle kroků níže.

  1. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace MyDrive Connect. více

  2. Připojte navigační zařízení k počítači. Zapněte zařízení.

    Aplikace MyDrive Connect se spustí a automaticky vyhledá novejší verzi mapy, pokud je k dispozici. Pokud máte na záruku nejnovějších map nárok, nabídne vám MyDrive Connect nejnovější mapu.

    Obrázek
  3. Klikněte na tlačítko Pokračovat a podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte dostupnou mapu.
  4. Jakmile bude instalace dokončena, obrazovka pro instalaci se zavře a vy budete přesměrováni na stránku Můj obsah. Rovněž dojde ke změně stavu v aplikaci MyDrive Connect changes na Připojeno a uvidíte tuto ikonu: Obrázek

  5. Pokud v počítači uvidíte ikonu MyDrive Connect a zprávu na svém navigačním zařízení, že byla instalace dokončena, odpojte navigační zařízení od počítače.

Nyní můžete používat navigační zařízení s nainstalovanou nejnovější mapou.

Tato stránka se týká navigačních zařízení aktualizovaných prostřednictvím služby MyDrive Connect. Jaký software potřebuji k aktualizaci svého zařízení?

Tisk